Khóa học Quảng cáo Bất động sản chuyên nghiệp

Phương pháp đào tạo:

  • Đào tạo theo phương thức cầm tay chỉ việc.
  • Áp dụng thực tế ngay trên dự án bạn đang triển khai.
  • Chỉ đào tạo những kiến thức thực tế, phù hợp với thị trường bất động sản, mục tiêu nghề nghiệp.
  • Địa điểm đào tạo: Tại văn phòng của doanh nghiệp.
  • Phương châm: “Học để Hiểu để Làm”
TƯ VẤN KHÓA HỌC

01

Khóa học Trưởng phòng Marketing bất động sản chuyên nghiệp

02

Khóa học Google Ads bất động sản chuyên nghiệp

03

Khóa học Quảng cáo Facebook bất động sản chuyên nghiệp

04

Khóa học Thiết kế Banner bất động sản chuyên nghiệp

05

Khóa học tự tay Thiết kế Website bất động sản chuyên nghiệp

06

Khóa học Marketing Online bất động sản chuyên nghiệp